Stymulacja słuchu

Indywidualna stymulacja słuchu Johansena

Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków, lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.

W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.

 

Dla kogo: dzieci od niemowlęctwa oraz osoby dorosłe

Czas trwania wizyty: 1,5-2h

Koszt wizyty: 

Terapeuci: Weronika Szaj

 

Pomaga przy:

  • problemach z utrzymywaniem uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych

  • problemach z czytaniem, rozumieniem mowy

  • problemach z artykulacją, komunikacją

  • słabej koordynacji i równowadze

  • niskiej samoocenie

 

Nie zaleca się przy:

  • brak przeciwwskazań do terapii

Wizyta

Diagnoza polega na audiometrycznym badaniu słuchu, obejmującym badanie jedno- i obuuszne.
W jej skład wchodzą również Testy na lateralizację oraz Test dychotyczny Johansena. Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej w formie przyjemnych dla ucha utworów muzycznych. Terapeuta wysyła dane z diagnozy do ośrodka terapii Johansena, określonego przez prowadzących szkolenie. Ośrodek przygotowuje indywidualny program nagrań dźwiękowych na płycie CD. Zazwyczaj wystarczy 10-15 minut dziennie słuchania płyty w domu przez słuchawki nauszne. Postępy terapii słuchu są kontrolowane co 6-10 tygodni (zależnie od wieku).
Po każdej kontroli dziecko otrzymuje nową, specjalnie przygotowaną dla niego płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program stymulacji trwa około 6-10 miesięcy.

Przeprowadzenie diagnozy wygada dużego skupienia, dlatego dla dzieci młodszych, z problemami z koncentracją oraz z upośledzeniem umysłowym dostępne są płyty standardowe.

Masz pytania? Chcesz umówić się na wizytę?

Zadzwoń do nas! 790 347 818